Valikko

Laki, standardi vai ohjeistus?

Lait: Suomessa tikkaita ja pukkeja, sekä niiden käyttöä säätelee laki

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
(Tätä lakia sovelletaan vain rakennustyössä)
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205

Mikä luokitellaan rakennustyöksi, eli missä Valtioneuvoston asetusta (Vna 205/2009) sovelletaan, on selitetty Työsuojeluhallinnon muistiossa, joka avautuu pdf-tiedostoon seuraavasta linkistä: Mikä on rakentamista. Aihetta käsittelevä teksti on korostettu muistioon keltaisella korostusvärillä.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
(Yleisohjeistus, jota sovelletaan kaikkialla)
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080403

Työturvallisuuslaki
(Yleisohjeistus, jota sovelletaan kaikkialla)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#L5P41

 

Koska lait jättävät moniin säännöksiin paljon tulkinnan varaa, on Aluehallintovirasto tehnyt lakien pohjalta joitakin tulkintoja, jotka eivät suoraan lue laissa. Tulkinnat liittyvät yleensä erityiseen tapaturman riskiin, joka on riskinä mainittu laissa.

Telineiden nousuteiden valvontakäytäntö (lain tulkinta):
www.tyosuojelu.fi/documents/14660/478411

A-tikkaiden valvontakäytäntö (lain tulkinta):
www.tyosuojelu.fi/documents/14660/478411

Työpukkien valvontakäytäntö (lain tulkinta):
www.tyosuojelu.fi/documents/14660/478411

Ajantasaista tietoa työturvallisuudesta sekä lisää valvontakäytäntöjä löytyy: Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Mikäli ajatus siitä, mitä saa ja mitä ei saa käyttää, menee aivan solmuun, kannattaa kysyä!
Aluehallintovirastolla, joka turvallisuutta työpaikolla valvoo, on näiden asioiden tiimoilta neuvontaa sekä puhelimitse, että sähköpostitse:
https://www.tyosuojelu.fi/asiointi-ja-yhteystiedot/puhelinneuvonta

Turvallisuus rakennustyömailla 1

Rakennusyritysten oma ”Turvalliset työpukit ja tasotikkaat” -ohjeistus

Monet suurista rakennusyrityksistä ovat luoneet Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa omat, keskenään yhtenevät ohjeistukset, liittyen tikkaiden ja pukkien käyttöön heidän työmaillaan. Ohjeistus on tehty helpottamaan työmaavalvontaa ja vähentämään toistaan erilaisten tulkintojen mahdollisuutta. Ohjeistuksen vaatimukset velvoittavat myös näiden yritysten työmailla työskentelevien aliurakoitsijoiden käyttämään siinä hyväksyttyjä tikkaita ja pukkeja. Tämä ohjeistus on kuitenkin vain tiettyjen yritysten oma ohjeistus, eikä ole yleispätevä missään muualla.

Lisää tietoa, sekä itse ohjeistuksen löydät sivujemme Turvallisuusohjetukset rakennustyömailla -osiosta.

Rakennusteollisuus RT ry:n ohjeet löytyvät kootusti heidän sivuiltaan:
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Oppaat-ohjeet-videot/Ohjeet1/

Laki, standardi vai ohjeistus?

EN-standardit

EN-standardeja käytetään Euroopan unionissa esimerkiksi säädösten tukena, mutta itsessään ne eivät ole ns. lainmukaisia vaatimuksia, joita kaikkien tulee noudattaa. EN-standardit eivät esimerkiksi ole saatavilla julkisena tietona, vaan niistä tulee maksaa. Erilaisille tikkaille ja porrastasoille on olemassa omat EN-standardinsa:

  • Step stools (pukit ja jakkarat) EN-14183
  • Kiinteästi asennettavat portaat ja tasot (ns. konedirektiivi) EN-14122
  • Mobile ladders with platform (pyörillä liikuteltavat työskentelytasot) EN-131-7
  • A-tikkaat ja nojatikkaat EN-131

CE-merkintä

Lukuun ottamatta kiinteästi asennettavia kattotikkaita, tikkaat ja pukit eivät kuulu CE-merkinnän piiriin, eli niitä EI SAA CE-merkitä.

”CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että se täyttää sitä koskevien direktiivien vaatimukset. Merkintä ei ole vapaaehtoinen, vaan se on oltava tuotteissa, jos tuotetta koskeva direktiivi niin vaatii. Muita tuotteita ei saa varustaa CE-merkinnällä. Runsaat 20 direktiiviä edellyttää CE-merkintää. CE-merkintä on oltava mm. koneissa, sähkölaitteissa, leluissa, henkilönsuojaimissa ja painelaitteissa.
”Suomen Standardoimisliitto”

Tietoa CE-merkinnästä suomeksi löytyy Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) sivuilta:
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tikkaat

Englanniksi Euroopan komission sivuilta:
ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_fi

Laki, standardi vai ohjeistus? 2

Asiakkaiden sekä käyttöpaikkojen erikoistarpeet

Tuotevalikoimastamme löytyy tuotteita, jotka täyttävät eri standardeja, vaatimuksia sekä ohjeistuksia, jotka on avattu ylempänä. Tuotesivuille on merkitty tuotekohtaisesti, mitä näistä tuote täyttää. Lisäksi tuotteisiin nämä tiedot on merkitty tuotetarroina.

Muutamia tuotteita valmistetaan erikoistarpeiden pohjalta (mm. kevyet varastotikkaat), joita ei ole tarkoitettu rakennustyöhön (eivät täytä Vna-205/2009 -vaatimuksia rakennustyöhön), ja joiden valmistuksessa on poikettu EN-131 standardin määrittämistä mitoituksista.
Näissä tikkaissa takajalan kulmaa on jyrkennetty. Jyrkkä kulma tarvitaan varastotikkaisiin siksi, että tikkaita pystyy kuljettamaan näppärästi ahtaissa varastoissa, sekä päästä mahdollisimman lähelle hyllyköitä. Tikkaat ovat tästä huolimatta täysin turvalliset käyttötarkoitukseensa, mutta käytännöllisyys on tässä tuotteessa laitettu standardin edelle.