Valikko

Tietosuojaseloste

Yleistä

Tietosuojaselosteesta Suomi-Tikas Oy Verkkokaupan asiakas saa tiedon, miten käsitellään henkilötietoja, jotka on tallennettu asiakkaasta rekisteröitymisen tai verkkokauppatilauksen yhteydessä.

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Suomi-Tikas Oy
Martinkyläntie 590
04240 Talma
puh. 050 468 3123

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:

Minni Peltonen

050 468 3123

Rekisterin nimi

Suomi-Tikas Oy Verkkokaupan asiakasrekisteri

Mitä tietoja minusta kerätään?

Rekisteröitymisessä tai tilauksella annetut yhteystiedot:

 • nimi
 • lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Yritysasasiakkaita koskevat tiedot:

 • yrityksen nimi
 • yrityksen Y-tunnus
 • laskutusosoitetiedot

Verkkopalvelussa asioimisesta kerääntyvät tiedot

 • ostohistoria: tilatut tuotteet ja niiden hinnat
 • tilausten toimitustiedot: valittu toimitustapa, toimitusosoite ja toimituksen hinta
 • päätelaitteen tunnistetiedot 
 • tilastointi käyttäjän tarkastelemista tuotesivuista
 • tieto, onko suostumus sähköiseen markkinointiviestintään

Mihin kerättyjä tietoja käytetään?

Suomi-Tikas Oy Verkkokauppa käyttää henkilötietoja

 • verkkokauppatilausten ja -palautusten käsittelyyn
 • tilausten toimittamiseen ja asiakkuuden hoitamiseen liittyvään tiedottamiseen ja viestintään
 • tietoja saatetaan käyttää markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on rekisteröityessään tai sen jälkeen antanut luvan sähköiseen markkinointiviestintään

Miten minusta kerätyt tiedot säilytetään ja suojataan?

Suomi-Tikas Oy Verkkokaupan asiakasrekisteri säilytetään sähköisesti Zoner Oy:n (Y-tunnus 1985221-1) ylläpitämässä palvelinympäristössä, joka sijaitsee fyysisesti Suomessa. Henkilötiedot säilytetään siten, että asiattomilla ei ole niihin pääsyä. Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jota ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmä on suojattu teknisten keinojen avulla.

Kuka käsittelee minusta tallennettuja tietoja?

Suomi-Tikas Oy Verkkokaupan asiakasrekisteriin on luku- ja muokkausoikeus ainoastaan verkkokaupan järjestelmän pääkäyttäjillä. Tilausten käsittelystä vastaavat henkilöt näkevät tilausten toimittamiseen tarvittavia henkilötietoja sekä tilauksen tuotteiden ja toimituksen tietoja.

Miten kauan tietojani säilytetään?

Lakiin perustuva kuittien säilytysaika on 6 vuotta verovuoden päättymisestä.

Millaisia oikeuksia minulla on?

Suomi-Tikas Oy Verkkokaupan asiakkaalla on oikeus

 • saada tietoonsa järjestelmässä olevat hänestä tallennetut tiedot
 • pyytää itsestään tallennettujen tietojen oikaisemista
 • perua aiemmin annettu suostumus markkinointiviestintään

Miten saan tietooni minusta tallennetut tiedot?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Voit pyytää Suomi-Tikas Oy Verkkokaupan järjestelmään tallennetut tiedot itsellesi kirjoittamalla pyynnön sähköpostilla os. . Asiakaspalvelumme tulee voida todentaa henkilöllisyytesi, joten pyynnön tulee olla riittävästi yksilöity. Ilmoitamme sinulle, jos emme pysty toteuttamaan pyyntöäsi esim. lakisääteisen säilytysvelvollisuuden vuoksi.

Miten voin pyytää tietojeni poistamista tai oikaisemista?

Voit tehdä pyynnön Suomi-Tikas Oy Verkkokaupan asiakaspalveluun osoitteessa . Asiakaspalvelumme tulee voida todentaa henkilöllisyytesi, joten pyynnön tulee olla riittävästi yksilöity. Huomioithan, että joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa, koska lainsäädäntö vaatii säilyttämän osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Voit myös pyytää poistamaan tiedoistasi aiemmin annetun suostumuksen markkinointiviestintään.

Suomi-Tikas Oy Verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröitynyt henkilö voi tehdä myös itse muutoksia omiin yhteystietoihinsa ja antaa tai poistaa suostumuksensa markkinointiviestintään ”Oma tili” –palvelussa, johon hän pääsee kirjautumalla tunnuksillaan sivuille.

Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin tietoja kolmansille osapuolille, jos ne ovat välttämättömiä esimerkiksi tilauksen toimittamisen tai maksamisen kannalta.

Välitämme tietoja

 • maksunvälittäjälle
 • maksunvälittäjän kautta luottoyhtiölle, kun asiakas on valinnut maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai erämaksun
 • kuljetusyhtiölle

Tietoja siirrettäessä on huolehdittu tietoturvan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.