Valikko

Tikkaiden turvallinen käyttö -ohjeet

Suomi-Tikkaalta hankitut tikkaat, pukit ja erilaiset porrastasot ovat turvallisia käyttää, kun niitä käytetään sellaisiin töihin joihin ne on tarkoitettu.

Suurin osa Suomessa tapahtuvista tikkaiden käyttöön liittyvistä tapaturmista johtuu rikkinäisillä tikkailla työskentelystä, tikkaiden käytöstä sellaiseen työhön johon niitä ei ole tarkoitettu sekä siitä, että tikkaita ei ole käytetty oikein. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi nojatikkaiden asettaminen liian loivaan kulmaan, jolloin ne saattavat tuntua mielikuvissa turvallisemmilta, mutta todellisuudessa tikkaiden altaluistamisen riski on huomattavasti suurentunut.

Olemme koonneet tälle sivulle tärkeimpiä asioita, mitä tikkaiden ja pukkien käytössä on tarpeellista muistaa, jotta tapaturmilta vältyttäisiin. Tekstin ”tikkaat” sanalla tarkoitetaan sekä tikkaita, porrastasoja, että pukkeja.

 

Säker andvändning av stegar på svenska pdf
Safe use for ladders in english pdf
Redelite turvaline kasutusjuhend eestikeelne_pdf 

 

Ennen käyttöä

 • Tarkista aina ennen tikkaiden käyttöä, että tuote on silmämääräisesti ehjä; siinä ei ole vääntymiä, repeämiä tai irti olevia liitoksia. Älä koskaan kiipeä rikkinäisillä tikkailla.
 • Mikäli tikkaissa on sivurajoittimet, varmista, että ne on lukittu auki-asentoon.

 

Turvallinen käyttö

 • Tikkaita tulee käyttää tasaisella alustalla siten, että ne seisovat tukevasti ja suorassa. Älä kurottele tai hypi tikkailla; jos painopisteesi siirtyy tikkaiden ulkopuolelle, saattavat ne kaatua.
 • Nouse tikkaille vain maasta tai muulta kiinteältä, maahan verrattavissa olevalta alustalta. Alustan on oltava sellainen, etteivät tikkaat pääse putoamaan taikka kaatumaan alustan kaatumisen, liukumisen tai notkahtamisen johdosta.
 • A-mallisia tikkaita tai pukkeja ei saa käyttää mihinkään ”läpikulkuun”, elleivät ne ole siihen erityisesti valmistettu. Tikkaat on tarkoitettu työskentelyyn työskentelytasolta, jolle nousu tapahtuu aina alhaalta, käyttäen tikkaiden omia askelmia tai puolia.
 • Pidä tikkaiden sivupaarteista kiinni koko ajan kiivetessäsi, ja kiipeä aina kasvot tikkaisiin päin.
 • Tikkaat kestävät 150 kilon staattisen kuormituksen.
 • Työskennellessäsi työtasottomilla A-tikkailla, jätä aina vähintään 2 ylintä puolaa/askelmaa käyttämättä. Ne toimivat nojatukena jaloille. Älä päästä käsillä irti tikkaista, vaikka nojaatkin jaloilla ylimpiin puoliin/askelmiin.
 • Työskennellessäsi nojatikkailla, jätä 3 ylintä puolaa/askelmaa käyttämättä. Ne toimivat nojatukena jaloille. Älä päästä käsillä irti tikkaista, vaikka nojaatkin jaloilla ylimpiin puoliin/askelmiin.
 • Kiivetessäsi 3-osaisille yhdistelmätikkaille, älä kiipeä A-tikkaiden yli tulevaan tikasosaan. Ylin, turvallinen paikka on A-tikasosion ylin puola.
 • Nojatikkaiden oikea nojakulma on 75°. Suomi-Tikkaan valmistamista tikkaista löydät oikean kulman helposti. Tikkaiden neliönmalliset puolat on asennettu tikkaisiin siten, että niiden astinpinta on vaakasuorassa silloin, kun tikkaat ovat oikeassa kulmassa.
 • Kenkien pohjiin kerääntynyt lumi ja maa-aines aiheuttavat liukkautta, tikkaiden liukueste-kuvioinnista huolimatta. Myös tikkaiden pintaan mahdollisesti muodostunut jää tekee pinnasta liukkaan. Kopista kenkien pohjat sekä poista lumi ja jää tikkaiden pinnasta ennen niille nousua.
 • Tikkaita saa käyttää vain sellaisella alustalla, jossa pito on hyvä ja tikkaat pysyvät vakaasti suorassa. Esimerkiksi irtosora, jää ja öljy huonontavat huomattavasti tikkaiden liukuesteiden pitävyyttä, tai saattavat poistaa pidon kokonaan.

 

Tikkaiden varastointi

 • Varastoimalla tikkaat kosteudelta suojattuna, pidennät niiden käyttöikää.