Valikko

Tikkaiden turvallinen käyttö -ohjeet

Suomi-Tikkaalta hankitut tikkaat, pukit ja erilaiset porrastasot ovat turvallisia käyttää, kun niitä käytetään sellaisiin töihin joihin ne on tarkoitettu.

Suurin osa Suomessa tapahtuvista tikkaiden käyttöön liittyvistä tapaturmista johtuu rikkinäisillä tikkailla työskentelystä, tikkaiden käytöstä sellaiseen työhön johon niitä ei ole tarkoitettu sekä siitä, että tikkaita ei ole käytetty oikein. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi nojatikkaiden asettaminen liian loivaan kulmaan, jolloin ne saattavat tuntua mielikuvissa turvallisemmilta, mutta todellisuudessa tikkaiden altaluistamisen riski on huomattavasti kasvanut.

EN-standardistosta (EN-131) löytyy laajat käyttöohjeet tikkaille, pukeille sekä porrastasoille. Vaikka osa näistä ohjeistuksista tuntuu meistä suomalaisista hieman hassuilta ja itsestään selviltä, löytyy niistä kuitenkin kaikki ne yleisimmät virheet ja tapaturmien aiheuttajat, joita tikkaita käyttäessä meillä Suomessakin tapahtuu.

Löydät alta turvallisuusohjeet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä viroksi. Ohjeet koostuvat kuvakkeista sekä niiden sanallisista selityksistä. Tärkeimmät ohjeet löytyvät kuvakkeina myös tikkaistamme.

 

Tikkaiden turvallinen käyttö -ohjeet suomeksi_pdf

Säker andvändning av stegar på svenska_pdf

Safe use for ladders in english_pdf

Redelite turvaline kasutusjuhend eestikeelne_pdf