Valikko

Käyttöohjeet

Suomi-Tikkaalta hankitut tikkaat, pukit ja erilaiset porrastasot ovat turvallisia käyttää, kun niitä käytetään sellaisiin töihin joihin ne on tarkoitettu.

Suurin osa Suomessa tapahtuvista tikkaiden käyttöön liittyvistä tapaturmista johtuu rikkinäisillä tikkailla työskentelystä, tikkaiden käytöstä sellaiseen työhön johon niitä ei ole tarkoitettu sekä siitä, että tikkaita ei ole käytetty oikein. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi nojatikkaiden asettaminen liian loivaan kulmaan, jolloin ne saattavat tuntua mielikuvissa turvallisemmilta, mutta todellisuudessa tikkaiden altaluistamisen riski on huomattavasti kasvanut.

EN-standardistosta (EN-131) löytyy laajat käyttöohjeet tikkaille, pukeille sekä porrastasoille. Vaikka osa näistä ohjeistuksista tuntuu meistä suomalaisista hieman hassuilta ja itsestään selviltä, löytyy niistä kuitenkin kaikki ne yleisimmät virheet ja tapaturmien aiheuttajat, joita tikkaita käyttäessä meillä Suomessakin tapahtuu.

Löydät alta turvallisuusohjeet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä viroksi. Ohjeet koostuvat kuvakkeista sekä niiden sanallisista selityksistä. Tärkeimmät ohjeet löytyvät kuvakkeina myös tikkaistamme.

Tikkaiden turvallinen käyttö -ohjeet suomeksi_pdf
Säker andvändning av stegar på svenska_pdf
Safe use for ladders in english_pdf
Redelite turvaline kasutusjuhend eestikeelne_pdf

 

Yhdistelmätikkaiden lisäohjeet:

Yhdistelmätikkaiden käyttöohje suomeksi: Käyttöohje-pdf
Bruksanvisning för kombistege på svenska: Bruksanvisning pdf
User manual for Combination ladder in english: User manual pdf
Eestikeelne kasutusjuhend universaalredelile: Kasutusjuhend_pdf

Nojatikkaiden lisäohjeet:

Jatkettavien nojatikkaiden käyttöohje suomeksi: Käyttöohje pdf
Bruksanvisning för kombistege på svenska: Brukanvisning pdf
User manual for extension ladders in english: User manual pdf
Eestikeelne kasutusjuhend lükandredelile: Kasutusjuhend_pdf

Väliaikaisen kattokulkutien lisäohjeet:

Kattokulkutien kokoamisohje pdf.
Tillfällig stege till taket, bruksanvisning pdf
Ajutine redel katusele pääsemiseksi, kasutusjuhend pdf

Alatukipalkkien (lisävaruste) asennusohjeet:

Ohjeet alatukipalkkisarjan kiinnittämiseen A-mallisiin tikkaisiin: Kiinnitysohje A-tikkaisiin pdf
Ohjeet alatukipalkin kiinnittämiseen noja- ja yhdistelmätikkaisiin: Kiinnitysohje nojatikkaisiin pdf

Montering av stegfötter på fristående stege på svenska: Bruksanvisnind på fritående stege pdf
Montering av stegfötter på anliggande stege på svenska: Bruksanvisning på anliggande stege pdf

Attaching a stabiliser bars to a trestle ladder in english: Manual for trestle ladder pdf
Attaching a stabiliser bar to a straight ladder in english: Manual for straight ladders pdf

Kattotuen (lisävaruste) asennusohje:
Asennusohje-pdf