Suomi-Tikas Oy
— Tukevasti jalat irti maasta

Turvallisuus rakennustyömailla

Suurten rakennusyritysten yhteistyössä kokoama tikastyöryhmä on luonut yhteneväiset normit rakennustyömailla käytettäville tikkaille.  Ennen tätä yhteistä ohjeistusta rakennusliikkeillä oli toisistaan poikkeavia normeja, jotka vaikeuttivat etenkin alihankkijoiden osalta tikkaiden valintaa. Lisäksi ainoa lainvoimainen ja valtakunnallisesti velvoittava Vna 205 / 2009 tasotikkaille ja pukeille on ollut käytännössä vaikea todentaa ja valvoa rakennustyömailla.

Kaikki rakennusyritysten tikasohjeen mukaiset tikkaat ja pukit täyttävät Vna 205/2009 -vaatimukset. Tuotesivuiltamme löydät merkinnät Vna 205/2009 ja tikasohjeen täyttävien tikkaiden ja pukkien taulukoista. Erityisesti rakennustyömaiden käyttöön myytävät tuotteet löydät kootusti tämän linkin takaa: tuotteet rakennustyomaille.

Tuotevalikoimastamme löytyy myös useita tikkaita sellaisiin töihin, joihin Vna-asetusta ei lainkaan sovelleta. Tikkaiden tuotesivuilta sekä tuotteessa olevasta tarrasta selviää, minkä standardin mukaan tuote on suunniteltu, esimerkiksi EN-131 tai EN 14183.

Muutamia tuotteita valmistetaan erikoistarpeiden pohjalta (mm. kevyet varastotikkaat), joiden valmistuksessa on poikettu EN-131 standardin määrittämistä mitoituksista. Näissä edellä mainituissa takajalan kulmaa on jyrkennetty. Jyrkkä kulma tarvitaan varastotikkaisiin siksi, että tikkaita pystyy kuljettamaan näppärästi ahtaissa varastoissa, sekä päästä mahdollisimman lähelle hyllyköitä. EN-131-7 (mobile ladders with platform) standardin mukaan takajalka saa olla pystysuorassa, joten takajalan jyrkempi kulma ei EN-standardiperheen määritysten mukaan ole "kiveen hakattu". EN-standardi on Suomessa lähinnä ohjeellinen, koska sitä ei ole kirjattu lakiin.

Uusi tikasohje velvoittaa valmistajan ilmoittamaan jokaisissa tikkaissa, miten vaadittu vakavuus on niiden kohdalla saavutettu. Tämä tapahtuu esimerkiksi tarroilla:  

Ryto-tarra

Mallitarrassa on tuote TT-teollisuustasotikkaat, joiden tasokorkeus on 149 cm sekä tieto, että tuote vaatii tikasohjeen täyttääkseen 2 kappaletta 100 cm pitkiä alatukipalkkeja.

Tämä tarroitus helpottaa mm. työturvallisuudesta vastaavien henkilöiden sekä AVI:n tarkastajien työtä.

Rakennusyritysten tikasohjeessa on erittäin hyvät ohjearvot ja nyrkkisäännöt. Tilanteessa, jossa tarrat ovat esimerkiksi tahriutuneet tai hävinneet itse tuotteesta, löytyvät tarvittavat tiedot Tikasohjeesta PDF-versiona

Tikasohje löytyy myös:

Tikasohje vähentää mallivalikoimaa rakennustyömailla, mutta parantaa käyttöön hyväksyttyjen mallien turvallisuutta, niiden valvontaa sekä kehittämistä. Ohje poistaa käytöstä mm. tikkaita, joita on nimitetty pukeiksi (leveät A-tikkaat ilman tasoa), ja kotitaloustikkaita, joihin on lisätty metallirajoittajat.

Valtioneuvoston asetus rakennustyömaan turvallisuudesta (Vna 205 / 2009) löytyy kokonaisuudessaan Finlexin sivuilta.