Valikko

VR FleetCare luottaa junien kunnossapidossa Suomi-Tikkaan räätälöityihin tuotteisiin – nopeat ja joustavat mittatilaustyöt hyvän yhteistyön kulmakivinä

VR FleetCare luottaa junien kunnossapidossa Suomi-Tikkaan räätälöityihin tuotteisiin – nopeat ja joustavat mittatilaustyöt hyvän yhteistyön kulmakivinä

VR FleetCaren tuotannon kehittäjä Ossi Myllyaho kertoo, että mittatilaustyönä tehty keulaikkunan vaihtotaso tekee työstä asentajalle turvallisempaa ja mukavampaa. Sama työtaso sopii sekä Pendolinoon että Allegroon.

VR FleetCare tunnetaan Suomessa korkeatasoisista raideliikenteen kaluston kunnossapitopalveluista sekä henkilö- että tavaraliikennekaluston parissa. Saumattomien logistiikkapalveluiden tarjoaminen asettaa suuria vaatimuksia kaluston ylläpidolle ja huollolle, jolloin korkeaa laatutasoa odotetaan myös alihankkijoilta. Vuodesta 2015 jatkunut yhteistyö Suomi-Tikkaan kanssa mahdollistaa VR FleetCaren kunnossapitotoiminnalle mittatilaustyönä toteutetut erikoistasot ja tikkaat. Välineistöä hyödynnetäänkin Helsingin varikolla yli 400 asentajan päivittäisessä työssä – ympäri vuorokauden. 

Vierailimme Helsingin varikolla ja kysyimme VR FleetCaren tuotannon kehittäjä Ossi Myllyaholta, miten he kokevat yhteistyön kanssamme sujuvan ja millaista lisäarvoa mittatilauksena suunnitellut välineet heille käytännössä tuovat.

 

VR FleetCare luottaa junien kunnossapidossa Suomi-Tikkaan räätälöityihin tuotteisiin – nopeat ja joustavat mittatilaustyöt hyvän yhteistyön kulmakivinä 4Suomi-Tikas Oy valmistaa mittatilaustyönä tikkaita ja tasoja kaksikerroksisten Intercity-junien kunnossapitotoimintaan.

 

Tuotantotilojen murros siivitti yhteistyön alkuun

Suomi-Tikas Oy valmistaa tuotteita mittatilaustyönä monenlaisille julkisen sektorin ja teollisuuden toimijoille. Yhteistä asiakkuuksille on, että heidän tarvitsemansa tuotteet ovat hyvin spesifejä eikä täydellisesti soveltuvia ratkaisuja tyypillisesti löydy katalogeista.

Tuotannon kehittäjä Ossi Myllyaho on työskennellyt VR:llä lähes 8 vuotta. Tänä aikana tuotantotiloja on kehitetty aktiivisesti palvelemaan entistä paremmin kunnossapidon tarpeita. Viime vuosina VR FleetCarella on tullut myös uudenlaisia tarpeita kaksikerroksisten IC2-junavaunujen kunnossapidon osalta.

Sujuvan huollon kannalta on oleellista, että asentajat pääsevät vaivatta eri korkeuksille, mm. junan katolle sekä vaihtamaan tuuli- tai sivulasia. Sopivaa huoltokalustoa ei kuitenkaan ole saatavilla junien valmistajalta, vaan ratkaisut tulee löytää itse. Näistä lähtökohdista sai alkunsa yhteistyö Suomi-Tikkaan kanssa, ja vuosien varrella Helsingin varikolle onkin toimitettu runsaasti mittatilaustyönä valmistettuja tasoja ja tikkaita. Suomi-Tikkaan tuotteet ovat helpottaneet myös metrojen saneerausta, jota tehdään Helsingin varikolla.

 

VR FleetCare luottaa junien kunnossapidossa Suomi-Tikkaan räätälöityihin tuotteisiin – nopeat ja joustavat mittatilaustyöt hyvän yhteistyön kulmakivinä 1Mittatilaustyönä valmistetut tasot ja tikkaat mahdollistavat vaivattoman pääsyn eri puolille junaa kunnossapitoa varten.

 

Räätälöity mittatilaustyö ja ratkaisukeskeisyys yhteistyön valtteja

Myllyaho oli törmännyt Suomi-Tikkaan tuotteisiin jo aiemmin työskennellessään ilmailualalla, joten kartoittaessaan sopivia valmistajia VR FleetCaren tuotantoon, hän otti yhteyttä meihin. Yhteistyö lähti liikkeelle räätälöityjen työtasojen osalta, ja vakuutti Myllyahon niin laadun kuin prosessin sujuvuuden osalta. Uudet tikkaat ja tasot suunniteltiin VR FleetCaren erityistarpeista ponnistaen, jotta voitiin varmistaa asentajien turvallinen ja tehokas työskentely.

 

”Ei ole helppoa löytää toimijaa, joka valmistaa tuotteita mittatilaustyönä. Onneksi Suomi-Tikkaalta saamme tilattua lähes minkälaisia vaan räätälöityjä tuotteita.”

 

Myllyaho arvostaa vuosia jatkuneessa yhteistyössä myös ratkaisukeskeisyyttä. Kun junien kunnossapidossa tulee tarve, suhtaudutaan Suomi-Tikkaalla asiaan vakavasti, ja oikeanlaista ratkaisua lähdetään kartoittamaan yhdessä asiakkaan kanssa.

 

VR FleetCare luottaa junien kunnossapidossa Suomi-Tikkaan räätälöityihin tuotteisiin – nopeat ja joustavat mittatilaustyöt hyvän yhteistyön kulmakivinä 2Mittatilaustikkaat auttavat asentajia huoltamaan Helsingin varikolla myös kaksikerroksiset Intercity-junat turvallisesti ja vaivattomasti.

 

Työturvallisuus keskiössä – sujuvat työprosessit maksimoivat hyödyn

Yhteistyön tärkeintä antia VR FleetCarelle on asianmukainen työturvallisuus. Koska Suomi-Tikkaan tuotteet suunnitellaan VR FleetCaren tarpeista lähtien, yhteistyössä asentajien kanssa, tarjoavat ne huoltotilanteisiin oikean kokoiset, käyttökohteeseen sovitetut ja turvalliset ratkaisut. 

 

”Yhteistyömme merkitys kulminoituu juuri työturvallisuuteen.”

 

Turvallisemman työskentelyn ohella mittatilaustyönä valmistetut välineet ovat myös käytännöllinen ratkaisu, jolla edesautetaan mukavaa ja vaivatonta työskentelyä. ”Asentajiemme ei tarvitse kiipeillä junia huoltaessaan millään naruilla, vaan he pääsevät sopivien tasojen ja tikkaiden avulla tehokkaasti kohteeseen”, Myllyaho kertoo.

 

VR FleetCare luottaa junien kunnossapidossa Suomi-Tikkaan räätälöityihin tuotteisiin – nopeat ja joustavat mittatilaustyöt hyvän yhteistyön kulmakivinä 3Mutkattoman yhteistyön ansiosta sopivat tuotteet kunnossapitoon saadaan nopeasti.

 

Suomi-Tikas tarjoaa nopeaa reagointia ja jouhevaa tuotantoa

Yhteistyössä Myllyaho alleviivaa myös henkilökohtaisuuden ja nopeuden merkitystä: kun tarve huoltotöissä ilmenee, saa hän palvelua tutuilta yhteyshenkilöiltä ja asioita edistetään nopeasti. 

 

”Saadaan valmis tavara viikkojen – ei kuukausien – kuluessa.”

 

Prosessi käynnistyy aina VR FleetCaren kunnossapitohenkilöstön alustavalla suunnitelmalla, jonka perusteella Suomi-Tikas tuottaa virallisen piirroksen tietokoneella. Mahdollisten muutosten ja parannusehdotusten jälkeen Suomi-Tikas tuottaa lopullisen mallin, joka hyväksynnän jälkeen etenee tuotantoon.

Myllyaho kiitteleekin yhteistyössä prosessin hyvää vasteaikaa, jonka ansiosta tuotteet saadaan joutuisasti käyttöön. Kunnossapidon sujumiselle onkin tärkeää, että akuuteissa tarpeissa ratkaisut voidaan järjestää jo muutamien viikkojen kuluessa.

 

Onko yrityksellänne tarvetta mittatilaustyönä valmistettaville ratkaisuille?

Suomi-Tikas Oy valmistaa kestävät ja laadukkaat tikkaat, tasot, työpukit ja portaat teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin – myös asiakaskohtaisesti räätälöiden.

Autamme mielellämme löytämään optimaaliset ratkaisut, joilla voitte työskennellä turvallisemmin, tehokkaammin ja mukavammin.

Ota yhteyttä – olemme palveluksessasi!