Valikko

Vääränlaiset tikkaat johtavat vaaratilanteisiin

Vääränlaiset tikkaat johtavat vaaratilanteisiin

Helsinki Shipyard Oy:n työsuojeluvaltuutettu Markku Kyröläinen kertoo artikkelissa telakalla tapahtuneesta tapaturmasta ja sen johdosta aloitetusta, turvallisuutta lisänneestä Tikastalkoot-kampanjasta.

Työtapaturmia sattuu kaikista eniten tilanteissa, joissa liikutaan paikasta toiseen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tikkaiden avulla siirtyminen ylös tai alas. Korkealla työskentelyyn ja tikkailla liikkumiseen liittyy aina riskejä, mutta käyttämällä ammattikäyttöön suunniteltuja tikkaita näitä riskejä voidaan minimoida. Helsinki Shipyard Oy:n työsuojeluvaltuutettu Markku Kyröläinen kertoo, millaiset ovat turvalliset tikkaat ja miksi kotitaloustikkaita ei tulisi missään nimessä käyttää ammattikäytössä.

 

“Kotitaloustikkaat on suunniteltu nimensäkin mukaisesti vain ja ainoastaan kotitalouksien tarpeisiin.”

 

Markku Kyröläinen on tehnyt pitkän uran teollisuuden alalla. Hänen rikkaaseen työhistoriaansa on kuulunut työskentelyä telakoilla niin tuotannon puolella, kuin työturvallisuustehtävien parissa. Viimeiset kuusi vuotta Kyröläinen on toiminut Helsinki Shipyard Oy:n työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna. 

Hiljattain sattunut työtapaturma antoi potkua Helsinki Shipyardin työturvallisuutta edistävälle tikastalkoot-kampanjalle, jonka aikana telakan tuotannosta kerättiin poistettavaksi noin kahdeksankymmentä kappaletta huonokuntoisia A-tikkaita. Työtapaturma oli käynyt sisäkaton villoitustöissä olleelle asentajalle. Hän oli kiivennyt A-tikkaita pitkin ylös ilmastointikoneen päälle työskentelemään. Astuessaan takaisin tikkaiden päälle, ne horjahtivat hänen allaan ja asentaja putosi tikkailta maahan. Samalla hän repäisi kätensä pahasti ilmastointikoneen pellin kulmaan.

“Hän sai käteensä aika syvän haavan”, Kyröläinen muistelee. “Lääkärit saivat käden onneksi kuitenkin kuntoon ja kaveri pystyi palaamaan töihin kolmen viikon sairausloman jälkeen. Onni onnettomuudessa, tilanteessa olisi voinut käydä paljon huonomminkin.”

Kyseinen onnettomuus ei ollut poikkeus, sillä työtapaturmia sattuu kaikista eniten tilanteissa, joissa siirrytään paikasta toiseen. Tikkailla tapahtuvat tapaturmat ja vaaratilanteet johtuvat usein huonosti varustelluista tikkaista, sekä käyttämällä tikkaita, joita ei ole suunniteltu kyseiseen työhön. Yleisimpiä vaaratilanteiden aiheuttajia ovat nojatikkaat, sekä kotitaloustikkaiden käyttö työvälineenä. Edellämainitussa työtapaturmassa asentajan alla olivat juurikin kotitaloustikkaat.

“Kotitaloustikkaista puuttuu metallinen lukittava välitaso, joka estäisi tikkaita niin sanotusti leviämästä. Kotitaloustikkaiden remmimäinen kiinnitys ei myöskään estä tikasta kaatumasta. Tästä syystä ammattikäytössä kotitaloustikkaat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, jotka olisivat vältettävissä käyttämällä sopivia, ammattikäyttöön tarkoitettuja tikkaita. Kotitaloustikkaat on suunniteltu nimensäkin mukaisesti vain ja ainoastaan kotitalouksien tarpeisiin.”

Tikastalkoot-kampanjaa ja sen aloittamista oli suunniteltu jo pitkään ennen onnettomuutta, mutta tapaturman myötä kampanja sai nopeasti tuulta alleen. “Meille oli tärkeää saada kaikki huonokuntoiset ja ammattikäyttöön soveltumattomat tikkaat mahdollisimman nopeasti pois laivalta”, Markku kertoo.

Vääränlaiset tikkaat johtavat vaaratilanteisiin 1

Kyröläisen mukaan turvalliset ja laadukkaat tikkaat on suunniteltu huolellisesti vastaamaan käyttötarkoitustaan sekä rakenteeltaan että varustukseltaan. “Tikkaiden on oltava tarpeeksi jäykät ja niistä on löydyttävä joko ala- tai ylätuki, eli jonkinlainen lukitus ja varmistus sille, etteivät tikkaat pääse horjumaan eivätkä varsinkaan kaatumaan”, Kyröläinen toteaa.

 

“Telakkatyön luonteen vuoksi alatuellisten tikkaiden käyttö ei ole aina mahdollista. Tikkaista on kuitenkin aina löydyttävä jonkinlainen lukitus, joka varmistaa sen, etteivät tikkaat kaadu.”

 

“Telakkatyön luonne on sellainen, ettei alatuki aina onnistu. Tikkaat on kuitenkin pystyttävä tukemaan aina jollain tavalla – alhaalta tai ylhäältä,” Markku jatkaa ja viittaa vuosien takaiseen tikasonnettomuuteen, jonka jälkeen AVI:n tarkastaja kävi tekemässä tapahtuneesta raportin.

Tarkastaja oli tutkinnan lomassa huomannut, ettei tikkaiden alatuki mahdu telakkatöissä aina kaikkialle tilojen ahtauden vuoksi. Tämän seurauksena tikassuosituksiin tuli muutos, jonka myötä telakkatöihin hyväksytään nykyään A-tikkaat, jotka ovat tuetut joko ylä- tai alapuolelta. Kyröläinen myös muistuttaa, ettei nojatikkaita saa telakalla käyttää laisinkaan. “Äärimmäisissä kertaluontoisissa kunnossapidon tapauksissa korkeintaan, jos silloinkaan”, hän painottaa. “A-tikkaat soveltuvat hyvin kevyempiin töihin ja muissa tapauksissa käytössä on sitten teline.”

Vääränlaiset tikkaat johtavat vaaratilanteisiin 2

Saumatonta yhteistyötä Suomi-Tikas Oy:n kanssa

Yhteistyöstä Suomi-Tikkaan kanssa sekä itse tikkaista Kyröläisellä on vain hyvää sanottavaa. “Tikkaat ovat olleet äärimmäisen tukevia ja luotettavia. Ne eivät horju ja huoju, kuten kotitaloustikkaat.” Markku toteaa ja mainitsee hyvänä ominaisuutena myös tikkaan jykevät askelmat, jotka on vedetty tikkaan rungon läpi. Markku on saanut kuulla tikkaista positiivista palautetta myös telakan asentajilta, joiden mielestä Suomi-Tikkaan tikkailla työskentely on edistänyt turvallisuuden tunnetta töissä. “Hyvin suunnitellut ja laadukkaat tikkaat tuovat turvallisuuden tunnetta ja sitä myötä työskentelykin on mukavampaa.”

Myös Suomi-Tikkaiden tuotteiden pitkä ikä on pistetty telakalla merkille. “Vanhimmat Suomi- Tikkaan tikkaat on meillä kymmenen vuoden takaa ja ne ovat edelleen käytössä. Tikkaan liukuestetassut pääsevät ajan saatossa kulumaan, mutta niitä voi vaihtaa ja tämä tuo tikkaalle lisää käyttöikää”, Markku toteaa ja kertoo Suomi-Tikkaan lähettäneen telakalle uusia liukuestetassuja aina tarpeen mukaan.

 

Vinkit talviseen työturvallisuuteen 

Työturvallisuudessa on otettava huomioon kokonaisuus, sekä varmistettava esimerkiksi työntekijöiden turvallinen siirtyminen ulkoa sisätiloihin ja toisinpäin. “Ulkoaluetyöskentelyssä liukastumisia voidaan torjua asianmukaisilla jalkineilla, kuten turvakengillä, joissa liukkaudenesto on huomioitu. Tällaisia olemme hankkineet esimerkiksi laituri- ja kuljetushenkilöstölle, joiden työnkuvaan kuuluu paljon ulkotiloissa työskentelyä”, Markku kertoo. 

Vaikka tavoite on, ettei liukastumisia tapahtuisi, niin silti joka talvi joku aina kaatuu jäisellä pinnalla pyrstölleen. Liukastumisilta ei siis talvisin voida välttyä, mutta niitä voidaan ehkäistä.

Kyröläisen mukaan työtapaturmia ja onnettomuuksia kannattaa tänä talvena lähteä torjumaan huolellisella talvikunnossapidolla niin kotipihoilla kuin työpaikoilla ja työmaillakin.

Verkkokaupastamme löydät lisävarusteita tikkaisiin, joilla voit parantaa työturvallisuutta haastavissa olosuhteissa, esimerkiksi jäisillä pinnoilla.