Valikko

Mitä tarkoittaa itseohjautuvuus Suomi-Tikkaan työkulttuurissa?

Mitä tarkoittaa itseohjautuvuus Suomi-Tikkaan työkulttuurissa?

Manu ja Atte valmistamassa työpukkeja Suomi-Tikkaan tehtaalla.

Kun työskentely on itseohjautuvaa, työntekijä on itse vastuussa omasta työstään ja työnkulusta. Sen sijaan, että työntekijät olisivat pelkkiä pelinappuloita hierarkian pohjalla – he saavat vastuuta ja valtaa omassa työssään. Työnantaja ei olekaan kontrolloiva ja painostava yksinvaltias, vaan kannustava ja luottamusta osoittava tsemppari.

Itseohjautuvuuden myötä työskentely on itsenäisempää, sekä joustavampaa ja tämä vaikuttaa positiivisesti myös työmotivaatioon ja ilmapiiriin työpaikalla. Nykypäivänä lukuisat yritykset haluavat panostaa ihmisläheiseen työkulttuuriin, Suomi-Tikas Oy mukaan lukien.

Mitä itseohjautuvuus oikein sitten on? Tarkoittaako se modernia, uudenlaista työkulttuuria jossa työntekijät vain sooloilevat omiaan, eikä johtajuudelle ole enää sijaa? No ei tietenkään tarkoita. Itseohjautuvassa työympäristössäkin tarvitaan johtajia.

Itseohjautuvuus liittyy itse asiassa vahvasti johtamiseen ja se on osa hyvää johtamista, kertoo Bisnesmedia Bonfire, joka on koonnut aiheesta tutkimusaineistoa. Tutkimusten mukaan itseohjautuvuus rakentuu parhaimmillaan osana johdon strategiatyötä, kun yrityksen agendana on työhyvinvointi. Mitä mieltä on Suomi-Tikas Oy?

Samuel Peltonen on Suomi-Tikas Oy:n toimitusjohtaja ja Manuel Peltonen varatoimitusjohtaja, mutta tehtaan arjessa hierarkia ei juurikaan näy. Samuel ja Manuel ovat ihan yhtä lailla työnteossa mukana ja auttavat tehtaan työntekijöitä kiiretilanteissa. Veljeksillä on pitkä taival takana perheyrityksessä, jossa itseohjautuvuus on arkipäivää.

 

Jos huomataan, että joku ei toimi, niin silloin muutetaan toimintatapaa.

 

”Meille tämän tyylinen johtamis- ja työkulttuuri on muodostunut luontevasti ajan saatossa ilman sen suurempia suunnitelmia, kokeilemalla mikä toimii ja mikä ei. Jos huomataan, että joku ei toimi, niin silloin muutetaan toimintatapaa.” Samuel Peltonen kommentoi. 

Peltosilla tärkeintä on tekeminen ja tekemisen kehittäminen. ”Varmistetaan, että prosessit sekä työnteko on sujuvaa ja töitä on kiva tehdä. Katsotaan, onko jotain kehitettävää. Tavoitteena on, ettei meidän tarvitse juurikaan olla siellä kentällä ohjeistamassa. Meillä on toki paljon kommunikaatiota työntekijöiden välillä ja tuotannonohjauksen myötä jaetaan työtehtäviä päivittäin, mutta ollaan pyritty aina itseohjautuvuuteen ja mennään yhä enemmän siihen suuntaan. Sitten kun työntekijä on oppinut työtehtävät tarpeeksi hyvin, voi hän työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti”.

Mitä tarkoittaa itseohjautuvuus Suomi-Tikkaan työkulttuurissa?Omistajat Samuel ja Manuel Peltonen työskentelevät Suomi-Tikkaalla kolmannessa sukupolvessa.

 

Itseohjautuvuus ei sovi kaikille

Itseohjautuvuus tuo mukanaan vapauksia, joustavuutta ja mahdollisuuksia. Kuulostaa simppeliltä, vai mitä? Itseohjautuvuudessa on kuitenkin omat haasteensa, sillä se vaatii työnantajalta luottamusta ja työntekijältä sitä, että osaa kantaa vastuuta ja on sen verran motivoitunut, että hommat sujuvat itsenäisestikin. Joillekin itseohjautuva työskentely sopii paremmin kuin toisille. Joissakin tapauksissa se voi johtaa jopa työuupumukseen, jos on yksin vastuussa kaikesta.

”Eri työntekijöille toimii eri toimintatyylit ja se pitää ottaa huomioon. Jos itsenäinen työskentely sujuu, voi antaa enemmän vastuuta. Välillä tuntuu, että olisi helpompaa olla jyrkempi, mutta perinteinen auktoritatiivinen johtaminen voisi vaikuttaa negatiivisesti ilmapiiriin”, Peltoset tuumailevat.

 

Kun työntekijöillä on hyvä olla työpaikalla, työntekokin on sujuvampaa eikä työtä tehdä vastahakoisesti, vaan hyvällä fiiliksellä.

 

Itseohjautuvuus pohjautuukin aika paljolti siihen, että halutaan luoda viihtyisä työympäristö kaikille. Kun työntekijöillä on hyvä olla työpaikalla, työntekokin on sujuvampaa eikä työtä tehdä vastahakoisesti, vaan hyvällä fiiliksellä.

Samuel Peltonen on huomannut, että kehitysideoitakin on helpompi keksiä, kun työpaikalla on hyvä ilmapiiri ja mukava olla. ”Kyllä se vaikuttaa myös luovaan ajatteluun.”

 

Itseohjautuvuus ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö työpaikalla olisi mitään pelisääntöjä

Vaikka työskentely olisikin itseohjautuvaa, on työntekijöillä hyvä olla yhteisiä pelisääntöjä ja ennen kaikkea yhteiset tavoitteet, joita kohti mennään. ”Itseohjautuvuudella on tietenkin omat rajansa. Tuotannon prosessien ja työtapojen on oltava tietynlaiset, jotta saadaan laadukkaita tuotteita. Siinä kohtaa ei pidä soveltaa.” Työntekijät tekevätkin ilomielin työnsä huolellisesti ja jokaisen tuotteen kokoonpanija allekirjoittaa tuotteen itse. ”Kyllä siitä nauttii, kun saa aikaan hyvää jälkeä ja voi olla ylpeä omasta työstään.” Manuel Peltonen toteaa.

 

Hyvällä meiningillä jo vuodesta 1979

Suomi-Tikas Oy on valmistanut laadukkaita tikkaita jo vuosikymmenien ajan, eikä loppua näy, kun perheyrityksen kolmas sukupolvi jatkaa toimintaa tarmokkain mielin. ”Tulevaisuuden haaveissa on entistäkin enemmän vientiä, myyntiä ja uusia tuoteryhmiä.”

Näillä eväillä on hyvä jatkaa eteenpäin!